"Crent" iepriekš bija pazīstams ar nosaukumu SIA "Cramo" un bija Somijas uzņēmuma "Cramo Group" Latvijas meitasuzņēmums, taču 2017. gada augustā par tā vienīgo īpašnieku kļuva "Storent Investments", kuram kopš 2015. gada pieder arī "Storent".

Reorganizācijas rezultātā "Storent" pārņēmusi visu "Crent" mantu, tiesības un saistības, tajā skaitā tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumiem, kas noslēgto starp "Crent" un trešajām pusēm, kā arī "Crent" darbinieki kļuvuši par "Storent" darbiniekiem.

Tā kā "Crent" beidz pastāvēt, tās daļas dzēstas, bet "Storent" īpašnieks "Storent Investments" saglabā esošo akciju skaitu.

Reorganizācijas komercreģistrā ierakstīta 2017. gada 29. decembrī.

SIA "Storent" dibināta 2008. gadā, un tās pamatkapitāls ir 6 811 133 eiro. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 11,203 miljoni eiro un tas strādāja ar zaudējumiem 921 000 eiro apjomā.

Savukārt SIA "Crent" dibināta 2004 .gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 19 080 396 eiro. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 5,633 miljoni eiro un tas strādāja ar zaudējumiem 2,466 miljonu eiro apjomā.

AS "Storent Investments" dibināta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 33 316 278 eiro. 2016. gadā tās apgrozījums bija 3,153 miljoni eiro un tās peļņa pēc nodokļiem bija 73 000 eiro.