Darbi jāveic objektā, kurā paralēli tiek nodrošināts paaugstinātas bīstamības tehnoloģiskais process. Darbi jāveic divās būvdarbu kārtās. To paredzētais sākšanas laiks šā gada septembris, bet pabeigšanas - 2019. gada septembra beigas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 11. maijs. Pretendenta apgrozījums 2014., 2015. un 2016. gadā nedrīkst būt mazāks par piedāvājuma cenu.

Tāpat pretendentam ir jābūt vismaz piecu gadu pieredzei atbilstošu darbu veikšanā, pieredzei vismaz triju būvniecības vai pārbūves projektu realizācijā pazemes gāzes krātuvēs ar uzglabājamo dabasgāzes apmēru ne mazāku kā miljards kubikmetru, kā arī attiecīgo darbu līguma summai katrā objektā jābūt vismaz pieciem miljardiem eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Kā ziņots, kontekstā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, kas paredzēta 3. aprīlī, pagājušā gada nogalē tika dibināts ''Conexus Baltic Grid'', kuram no AS ''Latvijas gāze'' nodoti dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvi. Kompānijas pamatkapitāls ir 39 786 089 eiro, kas sastāv no 39 786 089 akcijām viena eiro nominālvērtībā.