Laikraksts ziņo, ka vēl tikai līdz 29. decembrim LAD mājražotāji var pieteikties 50 līdz 60% liela atbalsta saņemšanai pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana". Pavisam šim pasākumam ir atvēlēts vienu miljonu latu liels Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalsts.

Ja visi projektu iesniedzēji pieprasītu maksimālo atbalstu, tad naudas pietiktu aptuveni 15 projektiem. Latvijā pavisam 816 mājražotāji nodarbojas ar 917 rūpaliem, liecina Pārtikas un veterinārād dienesta dati uz 2011. gada 11. novembri.

LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore Aiga Smiltāne laikrakstam norāda, ka pasākumā tiek atbalstītas trīs aktivitātes, tostarp investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma pirkumiem un uzstādīšanai, investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai un pirmapstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būvju pārbūve un investīcijas vides aizsardzības nozarē pārtikas pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības uzlabošanai.

Minimālā projekta naudas summa nav noteikta, bet maksimālās attiecināmās izmaksas ir 150 000 latu. Piena nozares projektiem ir paredzēta 60%, bet citu nozaru projektiem – 50% liela atbalsta intensitāte. Smiltāne laikrakstam norāda: "Pirmo reizi Ministru kabineta noteikumos ir atsevišķi nodalīti mājražotāji un attiecīgi projektu pieteikumu kārta izsludināta ar nodalītu sabiedrisko finansējumu mājražotājiem. Pieteikties atbalsta saņemšanai var juridiskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tām ir jābūt PVD atzīšanas apliecinājumam. Projektu nevar iesniegt tāds atbalsta pretendents, kas nav uzsācis attiecīgo pārstrādi, tātad jauns uzņēmums."

Pasākuma nosacījumi paredz, ka mājražotājiem projekts ir jāīsteno divu gadu laikā no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projektiem, kuriem būs atbalstīts tikai jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma pirkums un uzstādīšana, īstenošanas termiņš ir viens gads pēc projekta apstiprināšanas LAD.

Patlaban savu projekta pieteikumu LAD ir iesniedzis viens Rēzeknes puses saimnieks, kas ir iecerējis attīstīt gaļas ražošanu, ziņo laikraksts.

LAD darbinieki teic, ka ir jūtama mājražotāju interese par atbalsta saņemšanu, tomēr ar projektu pieteikumiem LAD nodaļās saimnieki, visticamāk, ieradīšoties pēdējā brīdī. Pieredze rādot, ka projektu iesniedzēji vairāk nekā pusi no projektiem LAD iesniedz pēdējās dienās pirms beigu termiņa.