Paredzēts izveidot pēdu kontroles zonu, patruļas takas, lai varētu pārvietoties ar kvadriciklu pēc iespējas lielākā robežas posmā, atsevišķos stipri pārmitrinātos posmos, aprīkojot takas ar laipu klājumu, kur pārvietoties robežsargam ar suni, kā arī izbūvēt žogu 130 km garumā, izņemot gar Daugavas upi un ezeriem.

Lai uzlabotu vides apstākļus, projekts paredz arī robežgrāvju un atsevišķu upju posmu: Aktica – 9,5km, Tovša – 2,11km, Robežupe – 2,11 km, Zilupe – 8,31km tīrīšanu - meliorāciju.

Valsts robežas infrastruktūras izveidei ir būtiska loma Valsts robežsardzes funkciju izpildē, proti, robežas joslas sakārtošana paaugstina reaģēšanas iespējas pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, atvieglo pārkāpumu identificēšanu uz valsts robežas, kā arī paaugstina iespējas kvalitatīvi atklāt un fiksēt robežpārkāpēju pēdas.

"Igate" pieder uzņēmumam "Igate-M". "Igate-M" īpašnieki ir Madars Radželis, Māris Peilāns un Eva Peilāne.

"Igate" 2016. gadā apgrozīja 21 431 108 eiro un strādāja ar 1 390 072 eiro peļņu, liecina LETA arhīvs.