Greiziņam un "Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza" valdes loceklim Edgaram Vītolam esošo pilnvaru termiņš beigsies šī gada 15. novembrī.

Lēmuma pieņemšana par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa ievēlēšanu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam ir dalībnieku sapulces kompetencē (atbilstoši šā brīža normatīvajam regulējumam valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem).

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam valdes priekšsēdētāja/locekļa amata kandidāts tiek izvēlēts, organizējot atklātu konkursu, vai arī konkurss netiek rīkots, ja kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes priekšsēdētāja/locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.

Lēmums, vai organizēt atlases procedūru vai ievēlēt amatā līdzšinējo valdes priekšsēdētāju un valdes locekli, varētu tikt pieņemts, tuvojoties esošo pilnvaru termiņa beigām rudenī.

"Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza" valdē kopā ar priekšsēdētāju Greiziņu darbojas divi valdes locekļi - Vītols un Uldis Želubovskis.