Kopumā valstij pilnībā pieder 65 kapitālsabiedrības, kā arī dažos uzņēmumos valstij pieder daļas. Vilks sacīja, ka laiku pa laikam tiek atsavinātas valstij piederošās daļas tajās sabiedrībās, kuras nepilda valstiski svarīgus stratēģiskus mērķus. Kā piemēru PKC direktors minēja valstij piederošo daļu AS "Latvijas kuģniecība" atsavināšanu.

Vilks sacīja, ka valsts kapitālsabiedrību ieņēmumi ik gadu aug un pagājušajā gadā tie veidoja 3,26 miljardus eiro, savukārt pašu kapitāla atdeve pērn bijusi pozitīva - 14,9%, kas PKC vadītāja vērtējumā ir pozitīvi, ņemot vērā, ka daļai valsts kapitālsabiedrību nav komerciālu mērķu. Kopumā valsts kapitālsabiedrībās tiek nodarbināti vairāk nekā 50 000 cilvēku.

Lielākos ieņēmumus nodrošina tādas valsts kapitālsabiedrības kā AS "Latvenergo", AS "Latvijas Valsts meži", kā arī valstij daļēji piederošās telekomunikāciju kompānijas SIA "Latvijas Mobilais telefons" un SIA "Lattelecom". Turpretī negatīvus rezultātus uzrāda kompānijas, kas nodarbojas ar problemātiskajiem aktīviem - AS "Reverta" un SIA "Hiponia".

Pēc Vilka teiktā, patlaban norit aktīvs darbs pie valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģiju izstrādes. Līdz šim ir apstiprinātas 40 stratēģijas, bet desmit kapitālsabiedrību stratēģijas vēl ir tapšanas stadijā.

Domājot par valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģijām, Vilks uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt nemainīgu dividenžu izmaksas politiku, lai uzņēmumi savu darbību varētu plānot ilgtermiņā. Tiesa, šā gada septembrī PKC aptaujāja valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus un lielākā daļa atzina, ka esošais dividenžu izmaksas regulējums ļauj uzņēmumiem plānot savu darbību ilgtermiņā.

Šodien Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) rīko konferenci labas pārvaldības veicināšanai publiskajās kapitālsabiedrībās, atskatoties uz paveikto reformas īstenošanā, identificējot vēl darāmo kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības uzlabošanā un novērtējot pagājušā gadā sasniegto.

PKC norādīja, ka ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi kopš uzsākta publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības reforma, nedaudz vairāk kā divi gadi kopš PKC uzticēti koordinācijas institūcijas uzdevumi un atbildība, kā arī vairāk nekā gads kopš Latvija iestājusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), turpinot pilnveidot valsts aktīvu pārvaldību atbilstoši attīstīto valstu atzītajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Būtiskākie ieguvumi, īstenojot reformu, ir vienota publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldība, atklāta un mērķtiecīga to darbības plānošana un rezultātu novērtēšana. Pēdējo gadu laikā PKC ir veidojis ietvaru labākai un atvērtākai kapitālsabiedrību pārvaldībai, organizējis dažādas mācības valdes un padomes locekļiem, kapitāla daļu turētājiem, konsultējis valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, to vadībai pieņemot lēmumus un izstrādājot darbības stratēģijas, piedalījies nominācijas procesos valdes un padomes locekļu atlasē, kā arī ik gadu publiskojis valstij piederošo kapitālsabiedrību darbības rezultātus apkopotā pārskatā un vienotā datu bāzē " http://www.valstskapitals.gov.lv".