Minētajā vecumā mazuļa sapratne par vārdiem turpina attīstīties. Bērns tagad saprot daudzu ikdienas priekšmetu nosaukumus – apģērba gabalus un mēbeles – prot atpazīt arī dažādas ķermeņa daļas, piemēram, ausis un matus, turklāt ne tikai savējos, bet arī lelles matus. Mazulis sāk arī saprast pieaugušo žestus.

Šajā vecumposmā sapratne attīstās ne tikai kvalitātes, bet arī kvantitātes ziņā. Viņš sāk saprast nozīmi arī pāris pazīstamām frāzēm, piemēram, "tētis nāk", ārpus pierastā konteksta.
Šajā laikā bērni pēkšņi izrāda, ka saprot visa teikuma nozīmi, nevis tikai atsevišķus vārdus. Viņi spēj izsekot nelielām norādēm, kurās ietverti divi svarīgi vārdi, piemēram: "Aizej uz virtuvi un atnes kurpes".

Mazuļa sākotnējā runa bieži vien ir saprotama tikai pašiem tuvākajiem, lai gan 16 mēnešu vecumā viņa lalināšanā ietilpst gandrīz visas dzimtās valodas skaņas. Tagad bērna izrunātajos vārdos skaņas ir daudzveidīgas: gan tādas, kuru veidošana notiek mutes priekšpusē (p un b), gan tādas, kas tiek veidotas pa vidu (t un d), gan tādas, kas tiek veidotas rīklē (g un k). Viņš var gan sakniebt lūpas, lai izrunātu "b", gan atbrīvot tās, lai skanētu "p".

16 mēnešu vecumā lielākā daļa mazuļu izmanto sešus septiņus vārdus, aktīvi tos iekļaujot lalināšanā. Viņa paustais vēstījums kļūst aizvien skaidrāks. Pašās perioda beigās daži mazuļi sāk ļoti strauji apgūt atsevišķus vārdus, bet gana daudzi to dara kaut kad vēlāk. Šajā posmā daudzi bērniņi cenšas atdarināt pieaugušo izsauksmes vārdus, piemēram, sakot: "Ak vai!", kad kaut kas tiek nomests. Mazulis arī sāk lietot simboliskus žestus, piemēram, purināt galvu, ar to domājot "nē". Turklāt tagad viņš ļoti labprāt dzied.