Kā liecina šo skolu pieredze, meditācijas ieviešana ir nesusi rezultātu. Bērni kļūst mierīgāki, viņu uzvedība uzlabojas, tāpat novērojams arī koncentrēšanās spēju pieaugums un mācību rezultātu uzlabošanās. Sociālā pedagoģe Vineta Preisa gan norāda – nevar viennozīmīgi pateikt, ka meditācija vienmēr ir efektīva audzināšanas metode. Pats galvenais ir iemācīt bērnam viņa rīcības sekas, lai viņš saprastu, kāpēc noteiktas lietas ir jādara, bet citas nē.