Ja zīdainis dzird zināmu valodu no pirmajām dienām, attiecīgās smadzeņu runas centra šūnas augs, veidosies un attīstīsies, mazulis sāks runāt vecāku intonācijā bez akcenta. Turpretim, ja bērns mācās svešvalodu astoņu gadu vecumā, kad smadzeņu šūnu centri vairs nespēj attīstīties, bērns nekad nespēs runāt svešvalodā pilnībā bez akcenta.

Tātad, neapgūts vides ietekmes periods, rada zaudētu nervu funkcionālo kapacitāti – pazaudētu iespēju.