Programma piedāvā ekskursiju bērniem kopā ar pieaugušajiem, radošo darbnīcu bērniem, kā arī ģimenes dienas īpaši draudzīgo ieejas maksu.

Pulksten 12 un 15 uz ekskursiju "Reformācija un kristīgās ticības ceļš Rīgā. Iepazīstam 11.-17. gs. Rīgas pēdas muzejā, Rīgas Domā un krustejā!" lielus un mazus apmeklētājus aicinās muzeja pedagogs, vēsturnieks Vidvuds Bormanis. Ekskursijas gaitā tās dalībnieki iepazīs Rīgas vēstures dažādas epizodes, sākot no laikiem, kad pirmie kristīgās ticības vēstneši ieradās Daugavas lejtecē, līdz tik būtiskajām norisēm gan laicīgajā, gan baznīcas dzīvē, kuras saucam par reformāciju. To pirms 500 gadiem aizsāka Mārtiņš Luters, kas Rīgā vainagojās ar ticības brīvības pasludināšanu 1525. gadā.

Būs iespēja apskatīt īpašus materiālus, kā arī apmeklēt Rīgas Doma krusteju un Doma baznīcā apskatīt vitrāžu, kurā attēlota ticības brīvības pasludināšana, informē pasākuma organizatori.

Radošajā darbnīcā bērniem "Zīmē, krāso, veido!" no pulksten 11 līdz 17 ikviens būs aicināts savas ekspresijas muzejā Rīgas Domā un krustejā attēlot redzētā un dzirdētā iespaidā.

"Ar ticību vien neko daudz sasniegt nevar, bet bez ticības pilnīgi neko nav iespējams sasniegt," atzinis kāds gudrs vīrs. Savukārt kristīgās baznīcas reformators Mārtiņš Luters rakstījis: "Labākā gara velte, labākā radības dāvana ir saulains, priecīgs sirdsprāts".

Ģimenes dienas aktivitāšu apmeklētājiem muzejs dāvā īpaši draudzīgo ieejas maksu: 1,42 eiro, pensionāriem, studentiem, skolēniem 0,71 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.