ISSP Skola piedāvā kvalitatīvu, praksē balstītu izglītību Latvijas jaunajiem fotogrāfiem un fotogrāfijas interesentiem kopš 2011. gada. Divu gadu programma "Atttīstot fotogrāfijas valodu" paredzēta dalībniekiem ar priekšzināšanām un nodrošina studentiem atvērtu, radošu un kritisku vidi, kurā attīstīt savu vizuālo valodu un individuālo pieeju fotogrāfijā. Strādājot pie dažādiem autorprojektiem Latvijas un ārvalstu speciālistu vadībā, studenti paplašina izpratni par fotogrāfiju kā mūsdienu mākslas mediju.

Skolā pasniedz vairāki Latvijā un starptautiski atpazīstami fotogrāfi – Iveta Gabaliņa (Vaivode), Ieva Epnere, Andrejs Grants, Arnis Balčus, Vika Eksta, kā arī kuratores Solvita Krese un Līga Lindenbauma, mākslas zinātniece Laine Kristberga un citi. Programmas ietvaros regulāri notiek arī vieslekcijas, kurās ar pieredzi dalās dažādu radošo profesiju pārstāvji un eksperti. Nodarbības notiek darba dienu vakaros Rīgas centrā, Berga Bazārā, līdzās šogad atvērtajai ISSP Galerijai. Programmas kopējais ilgums – divi mācību gadi jeb 18 mēneši. Mācību sākums – 2018. gada septembrī. Pieteikšanās termiņš – 13. jūlijs

Vairāk informācijas par programmu un pieteikšanos www.isspskola.lv.

Līdz 22. jūnijam jaunajā Tallinas radošajā kvartālā (Tallinas ielā 6), skatāma arī šā gada ISSP Skolas absolventu izstāde "Tapt pārtapt". Izstādē redzamie jauno fotogrāfu darbi ir pārdomas par pieaugšanu, savu identitāti, seksualitāti un dzīves jēgu, pārkāpjot trauslo un grūti nosakāmo robežu starp jaunību un briedumu. Izstāde atvērta no trešdienas līdz sestdienai, no pulksten 13.00 līdz 19.00. Ieeja – bez maksas.