Latviešu mākslinieki – šī vēstures posma dalībnieki un veidotāji – ar eļļas un akvareļa glezniecības darbiem radījuši sava veida laikmeta ainas, kurās bez mākslinieciskas vērtības ir iekodētas arī vēstures liecības – urbānas dzīves epizodes un modernas sabiedrības pazīmes. Gleznās un divos tušas zīmējumos fiksētā ikdiena, kurā redzami augošās pilsētas silueti, dažādām šķirām piederoši pilsētnieki, emancipētas sievietes, jaunierīkotās parku zonas un izklaides vietas. Šie mākslas darbi ir uzskatāmi par laikmeta liecību pārmaiņām Rīgā. Industriālā attīstība un pilsētas uzplaukums aizsākās 19. gadsimta otrajā pusē un turpinājās līdz Pirmajam pasaules karam, atstājot kultūrvēsturisku mantojumu, kas fundamentāli izmainīja sabiedrības dzīves modeli.

Izstādē iekļautie darbi radušies laikā posmā no 1900. – 1940. gadam, nacionālās pašapziņas stiprināšanās un pirmās brīvvalsts pastāvēšanas laikā, kuru mākslinieciskajam sniegumam piedēvējam "latviešu mākslas fonda zelta" nosaukumu, pārstāvot autorus Jēkabu Belzēnu, Kārli Brencēnu, Ģedertu Eliasu, Eduardu Kalniņu, Ludoflu Libertu, Zentu Loginu, Kārli Miesnieku, Vilhelmu Purvīti, Oto un Ugu Skulmes, Konrādu Ubānu, Ādolfu Zārdiņu, u.c.

5. aprīlī plkst. 18.30 izstādi papildinās Latvijas Universitātes pētnieces Inetas Lipšas lekcija "Izklaide Latvijā 20. gs. 20.–30. gados.".

Izstādes kuratore Diāna Barčevska. Ieeja izstādē un lekcijā bezmaksas.