Māksliniece Dzintra Cepīte beigusi Rīgas Lietišķās mākslas skolas dekoratīvās tēlniecības nodaļu (1977) un Sanktpēterburgas V.Muhinas Mākslas akadēmijas monumentāli-dekoratīvās tēlniecības nodaļu (1987). 2005.gadā ieguvusi vizuālās mākslas maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dzintra Cepīte izstādēs aktīvi piedalījusies no 1988.gada. Personālizstādes bijušas Daugavpilī, Valmierā, Ventspilī, Rīgā u.c.

Latvijas Mākslinieku savienības biedre no 1995. gada.

"Dzintra Cepīte ir radoša, daudzšķautņaina personība. Izmantojot dažādus materiālus un daudzveidīgas mākslinieciskās atklāsmes iespējas tēlniecībā, periodā pēc Akadēmijas absolvēšanas, Dzintra pievērsusies akvareļglezniecībai, paralēli strādājot mazo formu tēlniecībā, keramikā un lietišķajā grafikā. Savos darbos viņa rāda nopietnu profesionālu varēšanu. Viņai piemīt savdabīga plastikas izjūta, plūstoša formu modelējoša līnija un interesanta, neparastiem krāsu salikumiem bagāta glezniecība," par Dzintru Cepīti raksta māksliniece Maija Bērziņa.

Atvadīšanās no Dzintras Cepītes notiks 20. aprīlī, plkst. 14.00 Rīgas krematorijas lielajā zālē.

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem un kolēģiem.