2017. gada dzejas gadagrāmatā bērniem atrodami gan bērnu dzejas jaunumi, gan līdz šim nepublicēti 33 autoru darbi. Gadagrāmatā apkopoti dzejoļi bērniem, kas atrasti tautā iemīļotu dzejnieku arhīvos, kā arī publicēta apjomīga tautasdziesmu kopa.

Pasākumā sumināti arī šī gada jubilāri – Jāzeps Osmanis, Andris Vējāns, Valdis Grenkovs, Arturs Goba un vēl pulka autoru. Grāmatā atrodams Kārļa Vērdiņa poēmas "Dilles tante" fragments un ieskats citu valodu dzejas tradīcijās. Nodaļā "Sākums" lasāmi bērnu radošie darbi –bērnu dzejas konkursa 42 dalībnieku veiksmīgākie dzejoļi.

Dzejas krājumu kā dāvanu bez maksas saņēmušas 1000 Latvijas bibliotēkas un skolas, toties pārdoto grāmatu ieņēmumi tiks izmantoti bērnu kultūras projektam "Garā pupa", kas rūpējas par bērnu kultūras pieredzes vairošanu.

Gadagrāmatas veidolu radījuši dizaineri Rūta Briede un Artis Briedis, savukārt šī gada izdevumu ilustrējis vairākkārt apbalvotais mākslinieks, animācijas filmu režisors Edmunds Jansons.

"Garās pupas" izdošanu 2014. gadā pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja biedrība "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome.