Valsts prezidents Raimonds Vējonis svētku runā uzteica Dziesmu svētku kopkori, kas ir "tautas diženākais simbols - stiprs un varens". "Dziesmu svētku kopkoris - tie esam ne tikai mēs, šeit, Mežaparkā, Lielajā estrādē klātesoši, mūsu kopkoris ir visi Latvijas kultūrai piederīgie. Visi, kas šovakar ir kopā ar mums Latvijā un plašajā pasaulē! " sacīja Vējonis.

Tāpat viņš atgādināja, ka Latvijas kultūra – tas ir kas plašāks nekā izrāde, koncerts, izstāde vai kinofilma. "Kultūra ir nerakstītas formulas, ko mēs zinām kopš sendienām," piebilda prezidents, "kultūra ir arī Latvijas atturīgā, skaistā un mums tik mīļā daba, mākoņu un gadalaiku mainīgumā.

Vējonis arī uzsvēra, ka mūsu pamatuzdevums ir kopt un paplašināt šo kultūras lauku, kas izaudzis no mūsu pagātnes un ko mēs vienīgie varam nest nākotnē.

"Mūsu Dziesmusvētku vēsture skaidri rāda, kā dzimst un aug nacionālā apziņa – vajadzība dzīvot savā un brīvā valstī, kur skaļi skan latviešu valoda un kur mūs vieno tēvzemes mīlestība," atzīmēja prezidents.

Vēl viņš citēja Latvijas Valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti, kurš savulaik salīdzināja Dziesmusvētkus ar sengrieķu olimpiskajām spēlēm, kurās pulcējās visa tauta. "Tā ir mūsu kultūras vēsts, kas kā lāpa deg mūsu augstajā dziesmukalnā kopš 19. gadsimta otrās puses," piebilda Vējonis, "un deg nevis pret kādu, bet par spīti visam, parādot latviešu tautas gara spēku."