Nominācijā "Zemi es mācos" apbalvojums 2017. gadā cildinās Latvijas cilvēkus, kuri mācījušies, strādājuši, stažējušies ārvalstīs, un šīs zināšanas un prasmes iegulda Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Šī kategorija tiek realizēta sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Šī gada žūrijas komisijas vadītājs ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, kurš darbojas kopā ar vizionāriem publicistu Ēriku Hānbergu, uzņēmēju Baibu Mikālu, žurnālisti Dainu Bruņinieci, apdrošināšanas sabiedrības ERGO pārstāvi Lailu Līdumu, Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības projektu vadītāju Ievu Ernštreiti, uzņēmēju Aldi Gulbi un fonda "Viegli" dibinātājiem Daigu Bērziņu un Antu Grendi. Vizionāri ir cilvēki, kuri ir kompetenti nominācijas jomā un pārzina nozares aktualitātes.

Pretendentus apbalvojumam var izvirzīt jebkurš cilvēks, kā arī iespējams pašiem pieteikt sevi. Apbalvojumam "Laiks Ziedonim 2017" šogad pieteikti vairāk nekā 200 pretendenti, no kuriem tautsaimniecības nominācijā 18. Visu martu vizionāri rūpīgi vērtēja pretendentu pieteikumus, apciemoja vairākas saimniecības, uzņēmējus, lai izvēlētos tos nominantus, kuri pretendēs uz "Zemi es mācos" laureāta titulu.

"Latvija nav maza, tajā jūt pasaules elpu. Mūsu tautieši dodas pasaulē, vēro, mācās, uzkrāj pieredzi un pārved to mājās. Un guvums tiek lietā likts – attālos lauku novados un lielpilsētās. Bet nu jau ar citu tvērienu viņi dzīvo un saimnieko - mūsdienīgi, radoši un drosmīgi. Ar mīlestību pret savu zemi un iedvesmojot līdzcilvēkus," pauž Ieva Ernštreite, Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības projektu vadītāja, nominācijas "Zemi es mācos" vizionāre.

Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" apbalvojumu "Laiks Ziedonim" iedibinājis 2014. gadā, lai iedvesmotu, novērtētu un cildinātu jaunradi, kā arī dzejniekam Imantam Ziedonim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi, sūtību, stāju, veiksmi un savpatību, kas jau trešo gadu tiek meklētas ikviena pretendenta personībās. Tā ir iespēja ikvienam pamanīt un izcelt kādu savu novadnieku, darba devēju, kolēģi vai aktīvu jaunieti.

Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās. Laureātus atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, nodrošinot katras nominācijas laureātam naudas balvu 3 000 eiro apmērā.