Uzsākot jauno darba cēlienu, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis rosina ikvienu sev pajautāt: "Kā mēs attiecamies pret savām saknēm, savu vēsturisko pamatu? Vai mēs patiesi esam izzinājuši un izvērtējuši savu priekšgājēju veikumu? Vai esam līdz galam izpratuši visas vēstures norises un vai tas palīdz mums dzīvot un strādāt šodien? Kas ir paveikts un kas vēl būtu darāms? Dziļumu, radošumu un taustāmus rezultātus es vēlu ceļā un darbos uz skaistajām un nozīmīgajām jubilejām 2018. gadā! Lai skan! Lai veicas! Lai izdodas!"

15. martā atkārtoti ievēlēta visa RLB valde: priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska un valdes locekļi Jānis Briedis, Marija Heislere-Celma, Valdis Gavars, Skaidrīte Naumova un Ivars Strautiņš.

RLB valde šādā sastāvā veiksmīgi darbojas jau kopš 2014. gada. Šajā laika periodā paralēli ikdienas darbiem ir uzlabota biedrības saimnieciskā darbība, veikta RLB Līgo zāles interjera restaurācija un atjaunoti RLB pagalma ēkas pirmie četri stāvi, izveidojot tajā Rīgas Latviešu biedrības kultūrizglītības centru "Knīpas un knauķi". Valdes pilnvaru trīs gados RLB organizējusi 325 sarīkojumus. Daudzinātās un apzinātas tādas valstij un tautai nozīmīgas personības kā Janis Rozentāls, Andrejs Pumpurs un Jānis Ivanovs, uzskaita RLB pārstāvji.

RLB valdi uz trīs gadiem pilnvaro RLB dome, kura tika ievēlēta 2017. gada 25. februārī RLB pilnsapulcē. Uz trīs gadiem domē ievēlēti RLB biedri: Lita Beiris, Kārina Pētersone, Ivars Strautiņš, Guntis Gailītis, Mairita Solima, Arvīds Bomiks, Jānis Briedis, Jānis Brikmanis, Ilze Būmane, Ojārs Celle, Normunds Dreģis, Dagnija Dreika, Ilva Duļevska, Anita Feldmane, Valdis Gavars, Anita Grūbe, Marija Heislere-Celma, Gaida Jablovska, Mārtiņš Jauģietis, Rasma Kļaviņa, Zaiga Kļaviņa, Jānis Atis Krūmiņš, Stella Līpīte, Edgars Mucenieks, Skaidrīte Naumova, Dace Paegle, Margita Poriete, Vineta Poriņa, Dzintars Puriņš, Gunta Rasa, Ernests Spīčs, Mirdza Stirna, Jānis Strupulis, Juris Švolkovskis, Jānis Vidriķis un Margarita Želve.