"Pamatojoties uz faktiem un pamatotām šaubām par to, ka finanšu problēmas radušās, visticamāk, nesaimnieciskas rīcības dēļ, kā arī tādēļ, ka Latvijas Nacionālā opera ilgstoši nav nodrošināta pietiekama, visaptveroša un kvalitatīva valsts kapitāla daļu pārvaldība un uzraudzība, kas ir Kultūras ministrijas valsts sekretāra kā valsts kapitāla daļu turētāja pienākums, ministre pret Kultūras ministrijas valsts sekretāri Solvitu Zvidriņu ierosinājusi disciplinārlietu, kas ļaus iegūt pilnvērtīgu informāciju par operas finanšu situāciju un citiem apstākļiem.

Ar ministres lēmumu KM valsts sekretāre Zvidriņa uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku ir atstādināta no amata, bet par pienākumu izpildītāju iecelts valsts sekretāra vietnieks Uldis Lielpēters," teikts ministrijas paziņojumā.

Lai informētu par savu lēmumu un turpmāko rīcību, kultūras ministre piektdien pēcpusdienā aicinājusi LNO kolektīvu uz tikšanos.