Līgums paredz Pasaules koru olimpiādes rīkošanu, starptautiskā mārketinga plānošanu un īstenošanu. Kopējā līgumcena ir 1 405 608 lati.

Nodibinājuma "Rīga 2014" vadītāja Diāna Čivle pastāstīja, ka koru olimpiādi "Interkultur" rīkos ciešā sadarbībā ar "Rīga 2014".

"Darbs jau ir sācies un jo sevišķi aktivizēsies šī gada Pasaules koru olimpiādes norises laikā [ASV pilsētā] Sinsinati un pēc tam. Tas ir vairāk kā divu gadu intensīvs darbs," teica Čivle.

Kopējā līguma summa esot mazāka, nekā sākumā tika prasīts no "Interkultur". Runājot par pārējiem izdevumiem, Čivle norādīja, ka vēl jāveic rūpīgs un precīzs plānošanas un aprēķināšanas darbs. Līdzekļus pasākuma rīkošanā iegulda Rīga un valsts, tāpat budžetu papildinās ieņēmumi no pasākumiem un sponsoru līdzekļi.

"Interkultur" pārziņā būs viss, kas saistīts ar dalībnieku piesaisti, atbraukšanas, izmitināšanas plānošanu un nodrošināšanu, dalību konkursos 28 kategorijās, konkursu norisi, mēģinājumu grafikiem, vērtēšanu, rezultātu apkopošanu, žūriju piesaisti, tās darba nodrošinājumu, koncertu plānošanu.

Čivle norādīja, ka tāpat "Intekultur" atbildība būs meistarklašu un izglītības programmu organizēšana, kas ir svarīga olimpiādes daļa ne tikai dažādu pasaules koru, bet arī Latvijas koru diriģentiem.

Tādas aktivitātes kā draudzības koncertu plānošana, informācijas centra darbība, reģistrēšana tiks veikta tikai ciešā sadarbībā ar nodibinājumu "Rīga 2014", kura atbildība savukārt būs rūpēties par atbilstošām telpām konkursu un visu citu pasākumu norisei, veikt pasākumu organizēšanai nepieciešamo Rīgā un sadraudzības koncertiem ārpus Rīgas. Tam tiks meklēti partneri citās Latvijas pilsētās.

Vācijas organizācija "Interkultur" turpmākos divus gadus veiks Rīgas 2014.gada Pasaules koru olimpiādes izziņošanu un popularizēšanu ārvalstīs - gan daudzajos "Interkultur" organizētajos pasākumos, gan izsūtot daudzo dalībvalstu koriem, kas ir organizācijas datu bāzē, kā arī vairāk kā 80 valstu kultūras institūcijām, kas to izplatīs savās valstīs.

"Līdzekļu ietvaros tiks izgatavots nepieciešamais informatīvo materiālu klāsts, kas izceļos pa visu pasauli ar Rīgas vārdu," atklāja Čivle. Viņa norādīja, ka arī mārketingā būs cieša sadarbība ar vietējiem organizatoriem, Tūrisma attīstības valsts aģentūru un Rīgas tūrisma attīstības biroju, lai pēc iespējas labāk reklamētu Rīgu un pulcētu Latvijas galvaspilsētā daudz tūristu.

Tuvākajā laikā "Rīga 2014" plāno izveidot Pasaules koru olimpiādes nacionālo organizācijas komiteju, kurā tiks aicinātas visas organizācijas, kas būs iesaistītas vērienīgā pasākuma organizēšanā.

Jau vēstīts, ka Rīga 2014.gadā, kad tā būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta, vasarā uzņems Pasaules koru olimpiādi, uz kuru varētu ierasties vairāk nekā 20 tūkstoši dziedātāju.