Vairāku gadu garumā tapusī dzejnieka Māra Čaklā poēma "Čigāns sapnī" Daugavpils teātra un komponista Jura Kulakova ieinteresētības dēļ pārvērtās rokoperā. Muzikālo poēmu 2002. gadā iestudēja režisors Harijs Petrockis, bet tagad izrāde ar Māra Čaklā dzejas rindām veltīta izcilā dzejnieka piemiņai.

Izrādē piedalās Daugavpils teātra latviešu trupas aktieri - Ivars Brakovskis, Alda Krastiņa, Karina Lučiņina, Inese Ivulāne, Māris Korsiets, Viesturs Rencis un Egils Viļumovs, - kā arī Daugavpils rokmūziķi: Arturs Pribilovs, Valdis Rundzāns, Harijs Vucins, Jurijs Čekušins un Oļegs Aļohins.

Iestudējuma scenogrāfe ir Inguna Kokina, kostīmu māksliniece - Ieva Kundziņa, vokālā pedagoģe - Ilona Bagele, kustību konsultants - Jānis Butkevičs.

Pārraidi atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.