Droši vien vārpata šajā laukā bijusi jau pagājušajā gadā priekšaugam vai arī kartupeļi iestādīti pērnruden uzartā zālājā. Stādot kartupeļus pietiekami nesastrādātā augsnē, bumbuļus stipri bojās drātstārpi un raža būs nekvalitatīva, - atgādina LLU Augsnes un augu zinātņu institūta profesore Ināra Turka.

Ja nav iespējas kartupeļu stādījumu izravēt, vārpatas ierobežošanai var izmantot herbicīdus, piemēram, ažilu 100 (lieto reizi sezonā; deva 1 - 1,5 l/ha; nogaidīšanas laiks līdz ražas vākšanai - 42 dienas).

Apsmidzina, kad vārpata izaugusi 10 - 15 cm gara (lai nezāle izaugtu šādā garumā, iepriekš kartupeļus nevago).

Apstrādes kvalitāte atkarīga no tā, cik pareizi audzētājs sagatavo darba šķidrumu smidzināšanai un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem to veic.

Desmit litru darba šķidruma sagatavo šādi: smidzinātājā ielej pusi vai trīs ceturtdaļas nepieciešamā ūdens daudzuma, pievieno 40 - 60 ml preparāta, pēc tam - atlikušo ūdens daļu. Rūpīgi samaisa.

Ar 10 l darba šķidruma jāapstrādā vismaz 400 m2 liela platība. Lai ievērotu reģistrētā ažila 100 devu uz platības vienību, jāzina, cik ātri nepieciešams pārvietoties, veicot smidzināšanu. To var noskaidrot, veicot eksperimenta smidzinājumu ar tīru ūdeni.

Darba šķidrumu var izsmidzināt ar jebkāda tipa muguras smidzinātāju. Labāk, ja tas aprīkots ar manometru, kas rāda spiedienu, ar kādu izsmidzina. Tas ir svarīgi, lai apkarojamās nezāles vienmērīgi noklātu ar darba šķidrumu. Taču ne visiem muguras smidzinātājiem ir manometrs, tad jāiemanās spiediena stiprumu kontrolēt pēc izjūtas un visu smidzināšanas laiku jācenšas to uzturēt nemainīgu.