Kā redzams video, sākotnēji suns, rotaļlietu pārpildītā istabā, tikai nevērīgi klausās multenīti, bet, kad sāk gaudot vilks, tūliņ pat piebiedrojas.

Gaudošana nemitējas arī tad, kad televizorā multfilmas varoņi jau nozuduši. Sāk', mēs taču esam radinieki, es ar jums!