EP aicina Krieviju rīkoties saskaņā ar tās iekšzemes un starptautiskajiem pienākumiem un nodrošināt cilvēktiesību - tostarp vārda un pulcēšanās brīvības - ievērošanu. Deputāti kritizē Krievijas "ārzemju aģentu" likumu, kas nosaka stingru valdības kontroli pār plašsaziņas līdzekļiem un nevalstiskajām organizācijām, kas saņem finansējumu no ārzemēm.

Rezolūcijā arī nosodīti Krievijas veiktie starptautisko tiesību pārkāpumi okupētajā Krimā, tostarp Krievijas likumdošanas ieviešana, pussalas militarizācija, kā arī sistemātiski plaša mēroga cilvēktiesību pārkāpumi. Deputāti atgādina, ka Krievijai kā okupācijas varai ir pienākums pasargāt Krimas iedzīvotājus no patvaļīgiem tiesu iestāžu vai administratīviem pasākumiem, kā arī ievērot viņu tiesības.

Deputāti arī aicina ES dalībvalstis saglabāt Krievijai noteiktās sankcijas.

Rezolūcija tika apstiprināta ar 485 balsīm, pret balsojot 76, bet 66 deputātiem atturoties.