Igaunija 2016.gadā attīstības palīdzībai piešķīra 40,3 miljonus eiro, no kuriem humānā palīdzība veidoja 9,2%.

Lielākā daļa naudas, ko Igaunija atvēlēja humānajai palīdzībai, novirzīta Ukrainas un Sīrijas konfliktu seku mazināšanai. Šiem mērķiem atvēlēti attiecīgi 1,2 miljoni un 0,9 miljoni eiro.

Ukrainā tika atbalstīti nevalstisko organizāciju "Eesti Pagulasabi", "Mondo" un Ukrainas Kultūras centra projekti, kā arī sniegts atbalsts ar starptautisko palīdzības organizāciju starpniecību.

Sadarbojoties ar ANO Bērnu fondu (UNICEF), ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR), Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju (ICRC) un Pasaules pārtikas programmu (WFP), Igaunija sniedza humāno palīdzību sīriešu bēgļiem Sīrijas kaimiņvalstīs Jordānijā, Libānā un Turcijā.

Igaunija pagājušajā gadā arī iesaistījās ilgstošos divpusējos palīdzības projektos izglītības jomā, psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā konfliktu upuriem un ūdens infrastruktūras projektos Jordānijā un Turcijā.

Plānots, ka projekts Jordānijā ilgs 11 mēnešus, bet projekts Turcijā - 21 mēnesi.

Igaunija turpināja atbalstīt arī ANO Palestīniešu palīdzības aģentūru (UNRWA), lai atvieglotu iedzīvotāju stāvokli Gazas joslā, un sniedza atbalstu Libānai.

Igaunija atbalstīja arī dabas katastrofu seku likvidāciju Haiti, nosūtot turp savus glābšanas dienestu ekspertus, kā arī sniedza atbalstu Fidži, Ekvadorai un Dienvidāfrikas valstīm, ko piemeklējis sausums. Humānā palīdzība tika nosūtīta arī Serbijai.