Tādējādi Ķīna vēlas paaugstināt savu drošību pārtikas produktu apgādes jomā, kā arī garantēt to piegādes ārvalstīm.
Ķīnas kompānijām jau izteikti piedāvājumi iegādāties lauksaimnieciskās platības Āfrikas un Latīņamerikas valstīs, raksta avīze.

Šādi projekti, iespējams, tiks finansēti, piesaistot papildus valsts banku un investīciju fondu izsniegtos kredītus.

Ķīnai pieder tikai 9% pasaules lauksaimniecisko platību. Tajā pat laikā zemnieku skaits Ķīnā veido 40% kopējā pasaules lauksaimnieku skaita.

Vadošie Ķīnas pētnieki secinājuši, ka valsts nacionālā lauksaimniecība nav spējīga nodrošināt iedzīvotāju pieprasījumu pēc pārtikas produktiem un tuvākajā laikā valsts būs spiesta meklēt ārvalstīs papildus zemi lauksaimniecības darbiem. Tajā pat laikā, iespējams, līdz ar zemes iegādi ārzemēs uz attiecīgām valstīm brauks arī Ķīnas zemnieki, norādīts "The Financial Times" publikācijā.
Ķīnā nav vienīgā valsts, kas apsver lauksaimniecības zemes iegādi ārvalstīs.

Lībija pašlaik īsteno sarunas ar Ukrainu par vienošanās noslēgšanu, kas ļautu Lībijas lauksaimniekiem audzēt Ukrainā kviešus.