Eksperimenta aprakstu zinātnieki publicējuši žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Pēc zinātnieku domām sēkla ir bijusi 30 tūkstošus gadu veca. Augs, ko sauc par šaurlapu sileni, ir plaši izplatīts Jakutijas teritorijā arī mūsdienās.

Sēkla iegūta Magadanas apgabalā mūžīgā sasaluma joslā 38 metru dziļumā.

Tās bija saglabājušās senās susliku ligzdās, kuri augu izmantojuši savu midzeņu iekārtošanai.

Līdz šim senākās izdiedzētās bijušas divus tūkstošus gadu vecas dateļpalmas sēklas.