Pagājušajā nedēļā ministrija paziņoja, ka ir dzēsts 60,6 miljonu dolāru parāds Maķedonijai. Tas nozīme, ka vēl ir atlicis tikai 125,2 miljonu dolāru parāds Bosnijai un Hercogovinai. Abas valstis tika izveidotas pēc Dienvidslāvijas sabrukuma, bet izcīnīja tiesības saņemt daļu no PSRS parāda.

"Pagāja ilgs laiks vienošanās sagatavošanai, provizoriskā vienošanās ir parakstīta. Gala versija vēl tikai jāparaksta, tas ir dažu mēnešu jautājums," laikrakstam pastāstīja avots ministrijā. "Nekādu sarežģījumu nav, jautājumi tiks atrisināti līdz vasarai," viņš papildina. Pēc vienošanās parakstīšanas nauda tikšot izmaksāta 45 dienu laikā.

PSRS parāds uzkrājās dažādos veidos. Saistības pret Rietumiem sāka krāties pēc 1983. gada, bet parāds Dienvidslāvijai radās tirdzniecības rezultātā.

"No vienas puses PSRS apgādāja Dienvidslāviju ar aizsardzības nozares un enerģētikas precēm. No otras puses Dienvidslāvija PSRS pārdeva patēriņa preces. Parāds radās importa un eksporta atšķirīgās vērtības dēļ," portālam skaidroja eksperts Aleksandrs Bazikins.

2006. gadā Krievija atmaksāja parādu Parīzes klubam (19 kreditori, pārsvarā no Rietumu bloka, tostarp ASV un Lielbritānija), norāda Bazikins. PSRS sabrukuma brīdī parāds Parīzes klubam sasniedzis aptuveni 60 miljardus dolāru.

Pēc PSRS sabrukuma Krievijas Federācija mantoja vairāk nekā 66 miljardu dolāru lielu ārējo parādu. Parāda atdošana ir vairāk politisks, nekā ekonomisks jautājums, uzskata profesors Jurijs Rudenkovs no Krievijas prezidenta Nacionālās ekonomikas un valsts pārvaldes akadēmijas.