Darbības pāri robežām ir būtiskas daudzās jomās: piemēram, Mēzas-Reinas pierobežas reģions ir apliecinājums tam, ka cīņā pret noziedzību cieša sadarbība ir vienīgā cerība. Tas pats attiecas uz tādiem neatliekamās palīdzības dienestiem kā, piemēram, medicīniskās palīdzības vai ugunsdzēsēju brigādes: ir daudz lielāka iespēja glābt nelaimē nonākušos, ja pēc palīdzības tiek lūgts tuvējiem dienestiem otrpus robežai, nevis attāliem dienestiem savā valstī.

Vairāk nekā 25 gadus Eiropas Komisija ir finansējusi pārrobežu sadarbību, un es ar gandarījumu varu teikt, ka daudzie veiksmes stāsti apliecina šādu ieguldījumu noderīgumu. Viens no piemēriem vērojams arī uz Latvijas un Igaunijas robežas: Igaunijas pilsētā Valgā ir slimnīca, bet Latvijas pusē, Valkā, tās nav.

Valkas iedzīvotāji varētu šķērsot robežu, lai saņemtu medicīnisko aprūpi Valgas slimnīcā, kas ir tikai trīs kilometru attālumā. Šāda sadarbība tiem aiztaupītu 55 kilometru braucienu uz tuvāko slimnīcu Latvijā.

Taču darāmā vēl ir daudz. Lai gan ir spēkā ES noteikumi, kas garantē pilsoņu tiesības piekļūt pārrobežu medicīniskajai aprūpei, pētījumi liecina, ka pārrobežu veselības aprūpe netiek pietiekami izmantota un ka kopumā pacientiem trūkst zināšanu par savām tiesībām uz izdevumu atlīdzināšanu. Turklāt pacienti, šķērsojot robežu medicīniskās aprūpes saņemšanas nolūkos, saskaras ar dažādiem šķēršļiem, piemēram, informācijas trūkums, valodas barjera, sarežģītas maksāšanas un izdevumu atlīdzināšanas procedūras un administratīvās prasības.

Paziņojumā norādīts, ka finansējums nav brīnumlīdzeklis. Tas, protams, ir nepieciešams, bet līdztekus tam valstu valdībām būtu aktīvāk jādarbojas un vairāk jāiesaistās pārrobežu sadarbībā.

Publicētajā paziņojumā Eiropas Komisija aicina valstu, reģionālās un vietējās iestādes vairāk sadarboties, lai novērstu minētos šķēršļus, kuri ietekmē miljoniem cilvēku dažādās jomās — bērnudārzu un universitāšu pieejamība, veselības aprūpe, darbvietas un noziedzības apkarošana.

Tādēļ mēs ierosinām izveidot tiešsaistes forumu, kas ļaus visām iesaistītajām pusēm apspriest juridiskos un administratīvos jautājumus un iespējamos risinājumus, mēs aicinām e-pārvaldības projektos ietvert spēcīgu pārrobežu dimensiju, lai sniegtu pārrobežu publiskos pakalpojumus, un ierosinām vietējām un reģionālajām ieinteresētajām personām tikties biežāk un vairāk sarunāties, lai veicinātu daudzvalodību attiecīgajos reģionos, sekmētu pārrobežu nodarbinātību un apvienotu publiskos pakalpojumus veselības un transporta jomā, kas dotu labumu visiem iedzīvotājiem.

Gluži kā mani kolēģi komisāri, esmu pārliecināta, ka pārrobežu sadarbība reģionālā līmenī ir vērtība, kas jāattīsta tālāk, un esmu apņēmības pilna šo attīstību veicināt. Šodien mēs aicinām valstu, reģionālās un vietējās iestādes pievienoties mums mūsu centienos.

Vēlaties uzzināt vairāk par sadarbības projektiem jūsu reģionā? Apmeklējiet Keep datubāzi un InfoRegio tīmekļa lapu.

Saite uz paziņojumu atrodama šeit.

Saite uz faktu lapu atrodama šeit.