Atvainojos Daumantam Vītolam, Solvitai Pētersonei, Ivo Luka-Indānam, zvērinātam advokātam Andrim Eģītim, SIA "NPBC", AS "Laima", AS "Staburadze", AS "Gutta" un visām citām publikācijās minētajām personām par izteikumiem, kas varētu būt norādītos uzņēmumus un personas aizskaroša.

2014. gada maijā ASV kompānija "Menard Port LLC" ar manu palīdzību bija cēlusi prasību pret NP grupas uzņēmumiem un vairākām šo uzņēmumu amatpersonām par zaudējumu atlīdzību vairāku miljonu eiro apmērā. Strīda ietvaros mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka iepriekš nosaukto personu darbība ir bijusi godīga, labticīga un augsti profesionāla. Neviena no iepriekš minētajām personām nav veikusi nekādas prettiesiskas darbības un nekad nav aizskārusi "Menard Port LLC" vai manas tiesības. Pušu viedokļu atšķirības ir atrisinātas.

Ar cieņu,
Zvērināts advokāts Mārcis Miķelsons

Es, Daumants Vītols, apstiprinu Mārča Miķelsona augstāk minētajā teikto, ka iepriekš pastāvējušais saimnieciskais strīds ir atrisināts un pusēm nav savstarpēju pretenziju. Savā un NP uzņēmumu vārdā atsaucu informāciju, kas varētu būt Mārci Miķelsonu aizskaroša. Savā un NP uzņēmumu vārdā apliecinu, ka neuzturu savstarpējas pretenzijas un domstarpības ir atrisinātas.

Ar cieņu,
Daumants Vītols