Uz ārējām robežām konstatēti 27 robežpārkāpēji, tajā skaitā diviem ārzemniekiem liegta ieceļošana Latvijas teritorijā, bet vēl četriem ārzemniekiem konstatēti uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi.

Babiško precizē, ka Terehovas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta diviem Krievijas pilsoņiem, jo ārzemniekiem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti.

Savukārt lidostas "Rīga" robežkontroles punktā konstatēti divi Kirgizstānas, viens Ķīnas un viens Krievijas pilsonis, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus, proti, viņiem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, kā arī bija pārsniegts vīzā noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs. Babiško skaidro, ka lietvedība diviem Kirgizstānas un vienam Ķīnas pilsoņa administratīvā pārkāpuma lietās netika uzsākta, bet ceturtā persona tika saukta pie administratīvās atbildības.

Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 10 personām – četriem Krievijas, trīs Lietuvas, vienam Meksikas, vienam Igaunijas pilsonim un vienam Igaunijas bezvalstniekam, informē Valsts robežsardzes pārstāve.

Viņa informē, ka par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā Valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības 14 personas – sešas Krievijas, divas Baltkrievijas, vienu Kazahstānas, vienu Polijas, vienu Moldovas, vienu Lietuvas, vienu Latvijas un vienu Vācijas pilsoni.