""Direktoru klubs" ir vieta sadarbībai un labās prakses pārņemšanai no uzņēmumu vides, un iespēja dalīties ar praksi kolēģu starpā. Divu gadu laikā, apmeklējot "Direktoru klubu", skolu vadītāji plāno un īsteno kādu būtisku pārmaiņu iniciatīvu savā mācību iestādē, dalās pieredzē ar citiem skolu vadītājiem un mācās no citu organizāciju pieredzes," skaidroja Zomerovska.

Dalībnieki atzīst, ka iesaiste Direktoru klubā ir nozīmīga, jo rosina skolu vadītāju savstarpēju sadarbību, rada iespēju atrast domubiedrus, gūt pārliecību par savu darbu un diskutēt par kopīgiem izaicinājumiem.

Juglas vidusskolas direktore Aija Melle, daloties ar savu pieredzi, stāstīja: ""Direktoru klubā es iegūstu ļoti labus atskaites punktus savam darbam, jo, mācoties, daloties savā pieredzē un iegūstot pieredzi, kas nāk nevis no skolas, bet no pavisam citas vides, es daudz izmēģinu savā skolā, pārņemu interesantas idejas."

"Man patīk darbs direktoru pieredzes apmaiņas grupās, kur esam tādā vidē, kurā var brīvi runāt, jo mēs tiekamies ar saviem amata brāļiem," skaidroja Melle.

Kopš "Direktoru kluba" izveides 2011. gadā jau 70 Latvijas skolu direktori ir kļuvuši par aktīviem dalībniekiem, pilnveidojot vadības kompetences un īstenojot būtiskas iniciatīvas savās skolās.
"Iespējamā misija" ir 2008. gadā izveidota izglītības programma, kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā.