Aizvadītā gada sākumā tika likvidēta AT Krimināltiesu palāta. Dzalbe norādīja, ka šī reforma nav bijusi pietiekami pārdomāta. “Gada pirmie mēneši pagāja saspringumā. Desmit tiesnešu vietā palika astoņi tiesneši. Reorganizācija nav devusi pozitīvu efektu,” teica Dzalbe.

Viņš uzsvēra, ka pērn departamentā palielinājies neizskatīto lietu skaits un tiesnešiem paliek aizvien mazāks laiks, lai strādātu ar lietām. Dzalbe akcenēja, ka departaments veicis aprēķinus, kuri liecina, ka struktūrvienībai nepieciešami desmit tiesneši.

"Tuvāko gadu laikā – kamēr netiks veikti [likumdošanas] grozījumi – mēs virzāmies uz neizskatīto lietu pieaugumu un lietu izskatīšanas laika palielināšanos. Mēs šobrīd strādājam uz garīgo un fizisko spēku izsīkuma robežas," sacīja Dzalbe.

Pērn departaments saņēmis 762 lietas un izskatījis 738 lietas. Savukārt 2014. gadā departaments saņēmis 782 lietas un izskatījis 828 lietas.

Piektdien notiek AT plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, kurā tiek izvērtēts AT darbs 2015. gadā.

AT struktūrvienību darbu analizē to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta Ozola, Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Par AT darbu judikatūras jomā ziņos bijušais Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš, savukārt jaunās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane iezīmēs turpmākā darba virzienus.

Plēnums uzklausīs arī ziņojumu par Disciplinārtiesas darba aktualitātēm, ko sniegs Disciplinārtiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Aizvadītā gada izvērtējuma noslēgumā AT priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča kopsavilkums par AT darbu 2015. gadā un uzdevumiem 2016. gadā.

AT plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (NA).