CVK ieskatā, līdzīgi kā iepriekš iesniegtais likumprojekts "Par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā" arī šis likumprojekts nav uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc formas un satura, jo pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Satversmi un Latvijas starptautiskajām saistībām.

Iesniegtais likumprojekts ir pretrunā Satversmei, jo paredz tautas nobalsošanā noteikt, kāds būs likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā, taču šāds tautas nobalsošanas veids Satversmē nav paredzēts. Savukārt jauna tautas nobalsošanas veida ieviešana ir Satversmes grozīšanas jautājums, to nevar ieviest, grozot likumu, norāda CVK.

Vienlaikus, tā kā iesniegtā likumprojekta redakcija pieļauj iespēju tautai nākotnē lemt arī par eiro ieviešanas laiku, likumprojekts neatbilst Latvijas starptautiskajām saistībām, ko valsts uzņēmusies iestājoties Eiropas Savienībā. Šīs saistības paredz, ka lēmuma pieņemšana par eiro ieviešanas laiku Latvijas Republikā ir vienīgi Eiropas Savienības Padomes kompetencē, un Latvijas Republikai nav tiesību vienpusēji izlemt šo jautājumu.

Tāpat arī atbilstoši Satversmei būtiskas izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā ir izlemjamas tautas nobalsošanā, ja to pieprasa vismaz puse Saeimas deputātu. Satversme neparedz, ka šādi jautājumi tautas nobalsošanai var tikt nodoti, ja tos ierosina tauta.

Lēmumu atteikt likumprojekta reģistrāciju CVK pieņēmusi, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas, Saeimas Juridiskā biroja, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras ekspertu sniegtajiem atzinumiem.

CVK arī piebilst, ka Satversmes tiesa iepriekš ir secinājusi, ka likumprojektu nevar uzskatīt par pilnīgi izstrādātu, ja tas paredz izlemt tādus jautājumus, kuri vispār nav regulējami ar likumu vai arī, ja likumprojekta pieņemšanas gadījumā tas nonāktu pretrunā ar Satversmē ietvertajām normām, principiem un vērtībām vai Latvijas starptautiskajām saistībām. Vienlaikus Satversmes tiesa arī ir norādījusi, ka neviena konstitucionālā institūcija, arī tauta, realizējot tai piešķirtās tiesības, nav tiesīga pārkāpt Satversmi.

Latvija eiro plāno ieviest no 2014.gada 1.janvāra.