Ekonomikas ministrija uzskata, ka uzņēmumam jādara viss iespējamais, lai savlaicīgi izskaidrotu iedzīvotājiem plānotās tarifu izmaiņas un to aprēķināšanas metodiku, īpašu vērību pievēršot informēšanai par sociālās atbalsta programmas turpināšanu un iedzīvotāju iespējām tajā iesaistīties. Lūdzot iesniegt detalizētu informāciju, ministrija vēlas gūt apliecinājumu, ka uzņēmuma komunikācija tiek plānota savlaicīgi, mērķtiecīgi un maksimāli efektīvi no izmaksu viedokļa.

Ja uzņēmums sabiedrības informēšanu vai atsevišķu pasākumu organizēšanu uzticējis veikt kādam ārpakalpojumu sniedzējam, lūgums informēt arī par šo pasākumu nodrošināšanai noslēgtajiem līgumiem, plānotajām aktivitātēm un izmaksām.

Kā zināms, AS "Latvenergo" izstrādāto jauno elektroenerģijas tarifu izlīdzināšanas projektu iesniedzis izvērtēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kurai lēmums jāpieņem šonedēļ.