Komitejā tika izraudzīti 30 deputāti no 751 vietu lielā parlamenta, galvenokārt sastāvā atrodami Vācijas, Francijas un Nīderlandes politiķu vārdi, bet no Baltijas valstīm kā vienīgais komitejā apstiprināts Artis Pabriks (Eiropas Tautas partijas grupa).

"Terorisms ir viena no lielākajām pasaules sērgām, pret kuru nav vienkāršu zāļu. Tikai ļoti precīzs un saskaņots darbs starp Eiropas Savienības drošību sargājošām iestādēm var nest jūtamus rezultātus. Joprojām redzam, ka informācijas apmaiņa ne vienmēr notiek savlaicīgi vai arī nenotiek vispār, tāpēc vērtēsim kā to uzlabot. Liels darbs jāpaveic arī katrai dalībvalstij pie sevis mājās, lai informācijas apmaiņas sistēma darbotos nevainojami, jo tikai tad varam runāt par pārrobežu sadarbību. Darbs komitejā būs ļoti atbildīgs, jo saistīs ar ES pilsoņu drošību," norādīja Pabriks.

EP izveido jaunu komiteju terorisma jautājumos; vienīgais Baltijas pārstāvis – Pabriks
Foto: LETA

Jūlijā parlaments nolēma izveidot īpašu komiteju, kas analizētu pretterorisma pasākumu un politikas trūkumus Eiropas Savienībā. 12 mēnešu ilgajā pilnvaru lakā komitejai būs jāsagatavo vidusposma ziņojums un galīgais ziņojums, kuros jāiekļauj konstatētie fakti un ieteikumi par veicamajiem pasākumiem.

Komitejas uzdevums, kā skaidro EP pārstāvji, jo īpaši būs analizēt to, kā tiek īstenoti spēkā esošie pasākumi ārējo robežu pārvaldības jomā, analizēt trūkumus saistībā ar tiesu, tiesībaizsardzības un izlūkošanas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, analizēt ES informācijas apmaiņas datubāzu darbību un izvērtēt ES terorisma apkarošanas tiesību aktu ietekmi uz pamattiesībām.

Tāpat komiteja vērtēs radikalizācijas procesus un radikalizācijas novēršanas programmu efektivitāti, naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, kā arī saiknes ar organizēto noziedzību, kā arī analizēs paraugprakses apmaiņu saistībā ar viegli pieejamu mērķu un kritiskās infrastruktūras (lidostu, staciju u.c.) aizsardzību.

Pirmā komitejas sēde notiks šo ceturtdien 14. septembrī.