Lēmums par skolas reorganizāciju vakar pieņemts Saldus novada domes sēdē. Tas, ka Ezerē nākamajā mācību gadā vairs nebūs vidusskolas posma, bijis zināms jau iepriekš - pagājušajā gadā Ezeres vidusskolā netika uzņemta 10.klase, jo nebija nepieciešamā skolēnu skaita klases atvēršanai. Šajā mācību gadā Ezeres vidusskolas posmā ir tikai 12.klase, un pērn nolemts atļaut šiem skolēniem pabeigt Ezeres vidusskolu ar domu, ka pēc tam izglītības iestāde tiks reorganizēta par pamatskolu. Tā kā nākamajā mācību gadā vidusskolas posma Ezerē vairs nebūs, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms jaunā mācību gada bija jāpieņem lēmums par skolas statusa un nosaukuma maiņu, vakar pieņemto lēmumu skaidroja pašvaldībā.

Ezeres vidusskolā šajā mācību gadā mācās 124 skolēni no 1. līdz 12.klasei, un no tiem 10 ir 12.klases skolēni.

Jau ziņots, ka par vairāku skolu reorganizāciju Saldus novadā dome lēma janvārī. Skolu reorganizācija notiek, pamatojoties uz pērn 17.decembrī apstiprināto Saldus novada izglītības pakalpojuma attīstības stratēģiju, kas izstrādāta ar mērķi attīstīt izglītības nozari Saldus novadā un piesaistīt Eiropas Savienības (ES) finansējumu skolu sakārtošanai.

No nākamā mācību gada tiks likvidēta Saldus 1.vidusskola un Saldus 2.vidusskola, uz abu mācību iestāžu bāzes dibinot reģionālo Saldus vidusskolu novada centrā.

Saistībā ar stratēģijas priekšlikumiem par ES struktūrfondu finansējuma piesaisti Striķu pamatskola tiks pārveidota par Striķu sākumskolu, kurā būs atvērtas pirmās sešas klases. Pamatskolu grupā Saldus pamatskola un Cieceres internātpamatskola skolēnu skaita ziņā atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajiem kritērijiem, tādēļ to reorganizācija nav nepieciešama, izņemot vienas noteiktas izglītības programmas ieviešanu, skaidroja pašvaldībā.

Otrajā stratēģijas blokā ir runa par tām izglītības iestādēm, kuras arī pēc izmaiņām neatbilst prasībām, lai tās varētu pieteikt ES finansējuma saņemšanai. Uz Kalnu vidusskolas un Nīgrandes pamatskolas bāzes tiks izveidota viena izglītības iestāde - Kalnu vidusskola. Nīgrandē bērnudārzs "Griezīte" tiks pievienots pirmsskolas izglītības iestādei "Straumīte". Tiks likvidēta Saldus 1.vidusskolas struktūrvienība "Sātiņi", saglabājot Sātiņos pirmsskolu un pievienojot to Saldus pirmsskolas izglītības iestādei "Sienāzītis".