VARAM ieskatā dome no komitejas sastāva deputātu izslēgt var vien tad, ja pats domnieks ir iesniegumā paudis šādu vēlmi. Ķekavas novada gadījumā runa ir par Neilu Kalniņu, kurš marta sākumā no komiteju sastāva izslēgts, kamēr bijis atvaļinājumā.

Ķekavas dome ministrijai nepiekrīt, skaidrojot, ka komitejas loceklim kā domes ievēlētai personai nav subjektīvu tiesību palikt komitejas sastāvā, ja viņu ievēlējusī dome to vairs nevēlas. "Augstākā tiesa ir noteikusi, ka pašvaldības amatpersonu ievēlēšana un atrašanās amatā ir tieši atkarīga no deputātu vairākuma pārliecības, politiskās gribas un uzticības, kas ir subjektīvi jēdzieni un kā tādi nav reglamentēti tiesību normās," argumentē Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

Ķekavas novada dome nu gaidīs VARAM atbildi šai vēstulei un argumentācijai.

Vēstīts, ka VARAM konstatējusi būtiskus likuma pārkāpumus, kas pieļauti veidojot komiteju sastāvus Ķekavas novada domē. Ministrija lūdza nekavējoties atcelt lēmumu, ar kuru komiteju sastāvs mainīts, neievērojot likumā noteiktās prasības. Pretējā gadījumā VARAM draudēja domi atlaist.

Mēre Baire norāda, ka Kalniņa atsaukšana no komitejām bijusi politisks lēmums, kas pieņemts deputātu iekšējās pārliecības un uzticības apsvērumu ietekmē. Tāpēc lēmuma apšaubīšana nemaz neesot VARAM kompetencē.

Deputāta atsaukšana arīdzan bijusi VARAM interesēs, jo dome centusies izpildīt ministrijas prasību par proporcionalitātes principa ievērošanu domes komiteju ievēlēšanā. Proti, 17 Ķekavas novada domes deputāti ir ievēlēti no deviņām partijām, tāpēc komiteju sastāvs martā mainīts, lai katrā no piecām komitejām būtu vismaz viens deputāts no katra politiskā spēka.

"Pašvaldība būtu pateicīga, ja ministrija atgrieztos pie iepriekšējo gadu prakses un pirms prasību izvirzīšanas noskaidrotu pašvaldības viedokli konkrētajos strīdus jautājumos. Tas būtiski atvieglotu gan pašvaldības, gan arī ministrijas darbu un ļautu izvairīties no neveiklām situācijām saistībā ar publisku viedokļu paušanu. VARAM mēs saredzam kā sadarbības partneri, nevis kā soģi, un tāpēc aicinām ministriju uz aktīvāku savstarpēju tiešo komunikāciju, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu pašvaldību darbību," pauž Baire.