Madonas konferencē ar uzrunām uzstāsies Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Laimdota Straujuma, 12. Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētāja, Jānis Vētra, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs un Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors.

Konferences pirmajā daļā "Izglītība un izglītošanās mūža garumā kā Latvijas novadu līdzsvarotas attīstības ilgtspējas faktors" prezentācijas sniegs Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs, Solvita Seržāne, Madonas novada domes Izglītības nodaļas vadītāja un Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks.

Konferences otrajā daļā "Izglītības loma sakārtotas vides veidošanā, sekmējot gudru saimniekošanu, dabas un kultūras vērtību saglabāšanu" prezentācijas sniegs Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore, Ēriks Leitis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta pārstāvis un Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvalde, projekta "LIFE – programme" vadītājs.

Pasākuma organizatori informē, ka Madonas novada pašvaldība ir iesaistījusies projekta "Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana" īstenošanā. Projekta pasākumi tiek rīkoti, īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta "Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi" aktivitāti.

Projektu īsteno Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri - Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, biedrība "Latvijas Inovatoru apvienība" un biedrība "Biomasas Tehnoloģiju centrs".

Projekta īstenošanas gaitā tiek rīkoti forumi un konferences Rēzeknē, Ludzā un Līvānos, kā arī tiek veidota Rāznas Nacionālā parka desmitgadei veltīta izstāde. Pasākumos tiek aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.