"Šī jautājuma risināšanā mēs neapelējam tikai pie Eiropas Savienības (ES). Mēs cenšamies panākt, lai Latvija un Igaunija izpildītu EDSO un Eiropas padomes rekomendācijas," teica Lavrovs.

Vēršoties pie deputātiem, viņš norādīja, ka Krievija kopīgi ar ES ir izveidojusi darba grupu cilvēktiesību un etnisko minoritāšu tiesību jomā.

Ministrs piebilda, ka Maskavas sarunās ar Latviju un Igauniju galvenais jautājums esot etnisko minoritāšu tiesību ievērošana.

Ja vēlaties par šo tematu turpināt diskusiju “Delfi Forumā”, izsakot savus apsvērumus, atrodot domubiedrus un interesantus oponentus, spiediet šeit!