"DNB Latvijas barometra" dati liecina, ka, izvēloties trīs atbildes uz jautājumu: "Kādu Jūs visvairāk gribat redzēt Latviju 2020. gadā", latviešu tautības respondenti visbiežāk - 61% gadījumu atbildējuši, ka Latviju gribētu redzēt kā labklājīgu, turīgu valsti. 47% aptaujāto latviešu arī pauduši vēlmi, lai Latvija būtu valsts, kurā valda ekonomiskā stabilitāte, ikdienas drošība un ārpolitiskā drošība. 38% aptaujāto arī uzskata, ka Latviju vēlētos redzēt kā ekonomiski konkurētspējīgu valsti.

Tikmēr vairāk nekā puse jeb 53% aptaujāto cittautiešu pauduši, ka Latvijai 2020. gadā būtu jābūt valstij, "kurā ir sociālā vienlīdzība, atbalsts trūcīgākajiem, sociāli neaizsargātajiem". Latviešu tautības respondentu vidū šī bijusi tikai ceturtā populārākā atbilde - vēlmi, lai Latvijā 2020. gadā valdītu sociālā vienlīdzība, pauduši 37% aptaujāto.

52% aptaujāto respondentu Latviju vēlas redzēt kā labklājīgu, turīgu valsti, bet trešā populārākā atbilde uz aptaujas jautājumu cittautiešu vidū bijusi: "Valsts, kurā valda ekonomiskā stabilitāte, ikdienas drošība, ārpolitiskā drošība."

Tikai 2% aptaujāto cittautiešu pauduši vēlmi Latviju 2020. gadā redzēt kā valsti ar spēcīgu latvisko identitāti. Aptaujāto latviešu vidū to cilvēku īpatsvars, kas Latviju vēlas redzēt kā valsti ar spēcīgu latvisko identitāti, ir 17%.

Tikai 4% latviešu tautības respondentu uzskata, ka Latvijai 2020.gadā jābūt daudznacionālai valstij. Turpretī aptaujāto cittautiešu vidū šādi uzskata 16% respondentu.