Saskaņā ar likuma "Par Latvijas valsts karogu" valsts karogs jāpaceļ pie iestāžu, uzņēmumu un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.