Kā informē UR, vairākām partijām - "Latviešu partija", "Sieviešu partija", "Sporta partija" - darbība izbeigta ar tiesas spriedumu, savukārt 11 politiskajām organizācijām (partijām), kuras neiesniedza dokumentus pārreģistrācijai un kuras uzskatāmas par darbību izbeigušām, ir pieteikušies kreditori.

Trīs politiskās organizācijas - "Māras zeme", "Apvienotā sociāldemokrātiskā labklājības partija" un politiskā patriotiskā apvienība "Dzimtene", kuras bija pieteiktas pārreģistrācijai, pēc pārreģistrācijas atlikšanas trūkumus dokumentos nenovērsa, tāpēc pēc trūkumu novēršanas termiņa izbeigšanās uzskatāmas par darbību izbeigušām. Tādējādi saskaņā ar Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības 21.pantu UR valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atteikt ierakstīt šīs politiskās organizācijas (partijas) politisko partiju reģistrā.

Jau vēstīts, ka 2007. gada 1. janvārī stājās spēkā Politisko partiju likums un Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums. UR sāka Politisko partiju reformu, kas paredzēja pārreģistrēties esošām politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām no politisko organizāciju (partiju) reģistra uz politisko partiju reģistru.

Patlaban likvidācijas process uzsākts "Latviešu partijai", "Sieviešu partijai", "Sporta partijai", "Darba partijai", "Zemgales partijai", politiskajai organizācijai "Mēs Olainei", politiskā organizācija "Sporta un veselības partijai", "Demokrātu partijai", "Latvijas apvienotajai republikāņu partijai", "Republikāņu partijai", Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas ceļš" vēlēšanu apvienībai ( patlaban UR reģistrēta LPP/LC partija), Bauskas rajona nacionālajai apvienībai, partijai "Latvijas kalve", "Māras zeme", Apvienotajai sociāldemokrātiskajai labklājības partijai, kā arī politiski patriotiskajai apvienībai "Dzimtene".