Kā liecina LU portālam "Delfi" sniegtā informācija, šogad visvairāk pilna laika studiju studentu nāk no Uzbekistānas – 23, Vācijas – 19, Somijas – 9, kā arī ASV – 8. Kopumā studijas uzsāks ārvalstu studenti no 36 valstīm.

Pilna laika studijas uzsāks arī seši studenti no Krievijas, pa četriem studentiem pārstāvēta arī Indija un Kazahstāna.

Starp ārvalstu studentiem populārākās ir Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes programmas.

"Pasaulē šobrīd topā ir inženierzinātne, datorika un medicīna, lielāka interese ir par profesionālajām programmām. Latvijas Universitāte šobrīd akcentē uzmanību uz jauno programmu izstrādi dažādās nozarēs," norāda LU ārlietu vadītāja Alīne Gržibovska.

Pēdējo četrus gadus Universitāte aktīvi strādājusi pie tā, lai pilna laika ārvalstu studentu skaits pieaugtu, atzīst Alīne Gržibovska. Lai piesaistītu pēc iespējas vairāk studentu, LU piedalās dažādās izstādēs pasaulē, gatavo dažādus materiālus un publicē informāciju par LU programmām angļu valodā dažādos studiju portālos, aktīvi strādā ar vairākiem aģentiem dažādās valstīs.

Pašlaik Universitātē kopumā studē 397 pilna laika un nepilna laika ārzemju studenti, savukārt 2016. gada 1. oktobrī bija reģistrēti 354 ārvalstu studenti.