Šogad matemātikas eksāmenā vidēji valstī uzrādītais rezultāts, salīdzinot ar 2014./2015. mācību gadu, kad vidēji uzrādīts 43,6% rezultāts, krities par 7,4%.

Matemātikas eksāmenā šogad, tāpat kā pērn, uzrādīts zemākais rezultāts visu eksāmenu vidū.

Otrs zemākais rezultāts šogad sasniegts centralizētajā eksāmenā vēsturē, kur sasniegtais vidējais rādītājs visu eksāmenu kārtotāju vidū ir 41,9%. Arī šī eksāmena rezultāts, salīdzinot ar pērno gadu, krities, samazinoties par 5,6%. Šogad uzrādītais rezultāts ir zemākais pēdējo trīs gadu laikā.

50% līmeni vidēji valstī nav izdevies sasniegt arī fizikas eksāmenā, kur uzrādīts vidējais rezultāts 49,6%, turklāt arī šajā eksāmenā rezultāts ir krities, tiesa, mazāk - par 0,7%.

Nedaudz virs 50% līmeņa vidēji valstī šogad uzrādīts rezultāts latviešu valodas centralizētajā eksāmenā - tajā bijis 51,3% rezultāts. Atšķirībā no iepriekšminētajiem eksāmeniem latviešu valodas eksāmenā rezultāts ir kāpis par 2,6%.

Angļu valodas eksāmenā šogad sniegums vidēji valstī uzlabots par 6,9%, sasniedzot 61% līmeni. Savukārt 61,5% rezultāts uzrādīts ķīmijas eksāmenā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu tam krītot par 4,1%.

Skolēnu sniegums vidēji valstī šogad uzlabots bioloģijas eksāmenā, kur, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rādītājs kāpis par 0,8%, sasniedzot 63,8%. Rezultāts uzlabots arī vācu valodas eksāmenā, kur, palielinoties par 1%, valstī vidēji sasniegts 65,2% līmenis. Krievu valodas eksāmenā, vidēji valstī sasniedzot 67% rezultātu, rādītājs krities par 4,8%.

Augstākais rezultāts sasniegts franču valodas eksāmenā, vidēji uzrādot 70,6% līmeni. Tomēr, salīdzinot ar pērno gadu, rādītājs ir krities par 0,5%.

VISC ceturtdien izsniedza 19 427 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību, informē VISC.

Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC nodod izglītības pārvaldēm, tās - izglītības iestādēm. Tikmēr 10. jūnijā VISC jau izsniedza 4329 vispārējās pamatizglītības sertifikātus izglītības iestāžu skolēniem mazākumtautību izglītības programmās.

Matemātika , latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. Eksāmenus matemātikā un latviešu valodā kārtoja nedaudz vairāk kā 14 000 skolēnu. Angļu valodu kārtot bija izvēlējušies gandrīz 13 000 skolēnu, krievu valodu aptuveni 2500 skolēnu, bet vācu valodu - 93 skolēni. Vidusskolās un ģimnāzijās ir nedaudz palielinājies to skolēnu īpatsvars, kuri izvēlas kārtot eksāmenu bioloģijā, fizikā un ķīmijā.