Taube 1999.gadā absolvējis Latvijas Medicīnas akadēmiju un 2002.gadā Rīgas Stradiņa universitātē pabeidzis rezidentūru ārsta psihiatra specialitātē. 2005.gadā ieguvis medicīnas zinātņu doktora grādu psihiatrijā. Kopš 2001.gada strādājis dažādos amatos VSIA "Psihiatrijas centrs", Garīgās veselības valsts aģentūrā un VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs". No 2007.-2009.gadam bijis Sabiedrības veselības aģentūras direktora vietnieks zinātnes un pētniecības jautājumos, kopš 2009.gada – VEC Sabiedrības veselības departamenta direktors, bet kopš šī gada jūlija – VEC direktora pienākumu izpildītājs.

Taube kopš 2004.gada vada lekcijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē un no 2005.gada ir docents Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā.

Jau ziņots, ka no 1.novembra darbu sāks Nacionālais veselības dienests, kas būs Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs. Jaunā dienesta galvenās funkcijas būs administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, slēgt līgumus un norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem, analizēt veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītājus, veikt sabiedrības veselības monitoringu, nodrošināt starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes jomā, kā arī nodrošināt zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju kompensācijas sistēmas administrēšanu.