Siliņš skaidro, ka kārtību, kādā tiek sagatavots spriedums, noteic Kriminālprocesa likums, un tas ļauj tiesnesim sākotnēji pasludināt saīsināto spriedumu, kas sastāv no ievada daļas un rezolutīvās daļas, bet 14 dienu laikā jāsagatavo pilns spriedums, kas satur arī aprakstošo un motīvu daļu. Tomēr likums paredz, ka, ja pamatotu iemeslu dēļ – lietas apjoms, juridiskā sarežģītība vai citi objektīvi iemesli – pilns spriedums nav sagatavots noteiktajā termiņā, tiesnesis procesa dalībniekiem paziņo, kad būs pieejams pilns spriedums.

Pilna sprieduma sagatavošanu tiesnesis drīkst atlikt tikai vienu reizi.

Pilna sprieduma pasludināšanas termiņa pārcelšanu uz vēlāku laiku lietā par izspiešanu grupā, kurā apsūdzēts Helmanis un kādreizējais Ogres televīzijas īpašnieks Artūrs Robežnieks, Ogres rajona tiesā iepriekš skaidroja ar tiesneses noslogotību.

Tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Arnis Naglis papildināja, ka saskaņā ar likumu "Par tiesu varu" tiesas priekšsēdētājs organizē tiesas darbu, var pārbaudīt procesuālo termiņu ievērošanu tiesneša tiesvedībā esošajās lietās, kā arī lietu kārtošanas atbilstību normatīvo aktu, tai skaitā tiesu lietvedības noteikumu, prasībām. Tāpēc sniedzot savu viedokli par to, vai minētajā krimināllietā ir pamats pētīt politisko angažētību, viņš atbildēja, ka tāda pamata nav.

Arī viņš atsaucas uz Kriminālprocesa likumu, kas ļauj tiesnesim sākotnēji pasludināt saīsināto spriedumu, kas sastāv no ievada daļas un rezolutīvās daļas, bet 14 dienu laikā jāsagatavo pilns spriedums, kas satur arī aprakstošo un motīvu daļu, tomēr likums paredz sprieduma sagatavošanas pagarināšanu, ko tiesnesis drīkst atlikt tikai vienu reizi.

Viņš skaidroja, ka tiesnesei uz saīsinātā sprieduma pasludināšanas brīdi tiesvedībā atradās desmit krimināllietas, kurās ir jāsagatavo pilnie spriedumi, tai skaitā lietas ar pierādījumu pārbaudi, tāpēc minētajā krimināllietā pilna sprieduma noformēšanas datums tika noteikts izskatīto lietu izskatīšanas secībā, un nekādu citu apsvērumu šajā ziņā nav un nedrīkstētu būt. "Tiesnesei ir katru nedēļu nozīmētas izskatīšanai no septiņām līdz 14 krimināllietām, tāpēc praktiski nav brīvu dienu. Izvērtējot visus šos apstākļus un iespēju sagatavot krimināllietā pilno sprieduma tekstu, tiesnese atbilstoši likuma prasībām paziņoja procesa dalībniekiem datumu, kad būs pieejams pilns spriedums. Šāda tiesneses rīcība nevar būt par pamatu tiesneša objektivitātes apšaubīšanai," uzsvēra Naglis.

Jau vēstīts, ka Helmanis iepriekš teica, ka pilna sprieduma sagatavošanas termiņš minētajā krimināllietā ir pagarināts par trim mēnešiem – no 10. aprīļa līdz 10. jūlijam.

Helmanis pilna sprieduma publiskošanas datuma atlikšanu uzskata par politiski motivētu un saistītu ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Ogres rajona tiesa Helmanim un Robežniekam piespriedusi sodu 100 minimālo mēnešalgu jeb 38 000 eiro apmērā par izspiešanu grupā. Valsts policija 2009. gadā Helmani un Robežnieku aizturēja saistībā ar lietu, kas ierosināta par mēģinājumu izspiest naudu, lai Ogres televīzijā netiktu demonstrēts kompromitējošs sižets.