Rūtenberga atbrīvota pēc pašas vēlēšanās. Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Ronim uzdots nodrošināt Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora pienākumu izpildītāju uz laiku līdz direktora iecelšanai vakantajā amatā un organizēt Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra materiālo vērtību un dokumentācijas pieņemšanu no Rūtenbergas un nodošanu Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora pienākumu izpildītājam.

Rūtenberga Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktores amatā nostrādāja neilgu laiku - no šā gada 23. aprīļa.

Līdz 30. decembrim tiks izsludināts konkurss uz vakanto amatu.