Mangulis skaidroja, ka sodu ir samaksājis un, lai arī viņam ir saglabāts direktora amats, skolas direktoram ir pienākumu izpildītājs un amata pienākumus Mangulis neveic.

Vienlaikus, ja Mangulis tikšot ievēlēts arī nākamajās pašvaldību vēlēšanās, tad uz skolas direktora amatu tiks sludināts konkurss.

Jau ziņots, ka Mangulis, lai arī ar 2014.gada 15.maiju atbrīvots no Ogres Mūzikas skolas direktora pienākumiem, saglabājot amata vietu uz Ogres novada domes priekšsēdētāja izpildes laiku, piedalījās 2015.gada 22.septembra Ogres novada pašvaldības balsojumā "Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālā ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām", cita starpā, apstiprinot algu Ogres Mūzikas skolas direktoram - amatam, kurš saglabāts pašam Mangulim - veica valsts amatpersonas funkcijas interešu konflikta situācijā.

KNAB pieņemot lēmumu attiecībā uz Manguļa saukšanu pie administratīvās atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, Manguļa personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Kā atbildību mīkstinošu apstākli KNAB ņēma vērā to, ka Mangulis atzina savu vainu izdarītajā administratīvajā pārkāpumā. Izvērtējot Manguļa sniegtos paskaidrojumus un saņemtos dokumentus, KNAB secina, ka pārkāpums ir atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā saukt Manguli pie administratīvās atbildības un sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā.