Kā informēja parlamenta Preses dienestā, darbu veikšanai ēkai Jēkaba ielā 10/12 bija nepieciešams uzstādīt sastatnes. Ēkai nav paredzēts veikt pilnu fasādes atjaunošanu, bet tiks apsekoti un atjaunoti tikai logu aiļu apdares dekoratīvie elementi. Tie atsevišķās vietās ir nodrupuši un turpmākai drošai ēkas ekspluatācijai ir nepieciešams veikt šo dekoru restaurāciju.

Tāpat ēkai plānots veikt jumta seguma nomaiņu 30 kvadrātmetru platībā, kur konstatēts seguma neblīvums. Tas nepieciešams, lai savlaicīgi novērstu iespējamu jumta tecēšanu un tālākus konstrukciju bojājumus, skaidro Saeimas pārstāvji.

Savukārt ēkai Jēkaba ielā 11 plānots veikt cokola kosmētisko remontu. Arī ēkai Jēkaba ielā 16 paredzēts veikt cokola atjaunošanas darbus, lai novērstu radušos izsāļojumu un nepieļautu ēkas pamatu bojāšanos.

Darbi tiek veikti, ņemot vērā ēku vēsturisko raksturu un izmantojot piemērotus materiālus, norāda Preses dienestā.

Saeimā arī paredzēts veikt reprezentācijas telpu remontu, kuru paredzamā līgumcena ir robežās no 20 000 līdz 170 000 eiro. Piedāvājumus šim iepirkumam uzņēmumi var pieteikt līdz oktobra sākumam.