Kovaļevska ieguvusi lielāko punktu skaitu konkursā uz bērnunama vadītāja amatu, skaidroja Ķuse.

Kovaļevska ir ieguvusi sociāli karitatīvā darbinieka kvalifikāciju un ieguvusi speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Viņa zināšanas ir ieguldījusi sociālā darbinieka darbā un vēlāk sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja darbā. Pašlaik Kovaļevska savas zināšanas un pieredzi attīsta kā sociālās jomas eksperts un darbojas deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam sociālās jomas izstrādē.

Jaunajai direktorei būs jānodrošina bērnunama deinstitucionalizācijas plāna īstenošana, strādājot ar bioloģisko ģimeni bērna atgriešanai ģimenē, nodrošinot alternatīvo aprūpi ģimeniskā vidē un ģimenes tipa institucionālo aprūpi ģimenes tipa mājvietas. Tāpat iestādes vadītāja pienākumos būs nodrošināt bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ģimeniskai videi pietuvinātu un starptautiskām vadlīnijām atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu bērnunamā.

Kovaļevska amatā stāsies 1. augustā, liecina domes sēdei sagatavotais lēmumprojekts.

Tāpat domes sēdē plānots no amata atbrīvot līdzšinējo direktori Maiju Neilandi.

Jau vēstīts, ka konkursā uz Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra direktora amatu saņemti astoņu pretendentu pieteikumi.

Direktora amata konkurss izsludināts pēc tam, kad pamest darbu nolēmusi bērnunama vadītāja Maija Neilande, lai arī pašvaldības komisija, izvērtējot Neilandes atbilstību amatam, secinājusi, ka viņa var turpināt darbu.

Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs, kas ir nonācis bērnu tiesības sargājošo iestāžu redzeslokā, aicina darbā arī vairākus aprūpētājus, psihologu un citus darbiniekus, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija.